Arm | Rus | Eng

Պատմություն

 

 

Նոյեմբեր 2011 ԱՄԲ ցիկլում առաջին հղիության ստացում

Դեկտեմբեր 2011 ԱՄԲ ցիկլում առաջին հղիության ստացում դոնորական ձվաբջիջների օգտագործմամբ

Դեկտեմբեր 2011 ԱՄԲ ցիկլում առաջին հղիության ստացում դոնորական սերմնահեղուկի օգտագործմամբ

Փետրվար 2012 ԱՄԲ ցիկլում փոխնակ մոր մոտ հղիության ստացում

Փետրվար 2012 ԱՄԲ ցիկլում հղիության ստացում ազոոսպերմիայով տառապող հիվանդի մակամորձուց սերմնահեղուկից ստացված սերմնաբջիջների օգտագործմամբ

Մարտ 2012 Կրիոկոնսերվացված սաղմերի տեղափոխումից հետո հղիություն ստացում

Մեր բալիկները